Асфальт-Мастер Асфальтирование в Киеве. Строительство дорог
АСФАЛЬТ-МАСТЕР
тел.: 0(97) 290-09-55
Асфальтирование Киев строительство дорог

Главная
Объекты
Фотографии
Техника
Прайс-лист
Статьи
Потребности
Контакты
Другие услуги
Автокран по Киеву и Киевской области
Автокраны
Земляные работы Киев и Киевская области
Земляные работы
Песок, щебень Киев. Услуги Самосвалов по Киеву и Киевской области
Самосвалы
Услуги земснаряда по Киеву и Киевской области
Земснаряд
 

Як забезпечується якість дорожньо-будівельних робіт на об'єктах Укравтодору

О. Є. Крижанівський,
начальник Управління
науково-технічної політики
Укравтодору
М. М. Стулій,
заступник начальника
Управління – начальник відділу
якості та нових технологій

Забезпечення якості дорожніх робіт – комплексна проблема, яка вирішується шляхом розробки та впровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів, конструкцій і технологій будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг і штучних споруд, ефективних методів контролю та організації робіт

В останні роки інтенсивність дорожнього руху постійно зростає, загальна маса та навантаження на вісі транспортних засобів підвищуються, з’являються навіть автопоїзди з більшим за норму тиском у шинах, а тому не дивно, що дорожнє покриття швидко руйнується. Застосування нових технологій дозволяє за невеликий проміжок часу відремонтувати існуючі дороги (регенерація, ресайклінг, емульсійні технології) або побудувати дорожні одяги підвищеної міцності та довговічності (ЩМА, цементобетон, композиційні матеріали). Однак їх впровадження стримується значним недофінансуванням галузі, а тому обов’язковою умовою забезпечення належних транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг є якість проведення робіт.

У дорожній галузі робота з контролю якості виконання будівельних та ремонтних робіт відбувається за такою схемою:

 1. Функції вхідного контролю якості матеріалів та операційний контроль належного виконання робіт покладається на підрядників.
 2. Замовники спільно з ДНТЦ «Дор’якість» проводять операційний, інспекційний та приймальний контроль якості. При цьому перевіряється дотримання дорожніми організаціями вимог проектних рішень та нормативних документів із питань технології будівництва та якості виконання робіт; надання лабораторними службами консультативної допомоги; наявність виконавчої документації та правильне її ведення.
 3. Здійснення авторського нагляду проектними організаціями.
 4. Надання інформації підрядникам, замовникам, Укравтодору про якість виконаних робіт, аналіз ними результатів та прийняття відповідних рішень.
 5. Розробка оперативних заходів з усунення підрядниками виявлених порушень та контроль за ходом їх усунень.

Фахівці Укравтодору постійно удосконалюють нормативну базу, розробляють галузеві заходи з метою покращення стану доріг та надають консультативну допомогу з технологічних питань. Загальне керівництво та координація забезпечення якості під час будівництва, реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг покладені на Управління науково-технічної політики Укравтодору.

Сьогодні головною організацією з інспекційного контролю якості в системі Державної служби автомобільних доріг України є Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції «Дор’якість», який здійснює перевірку ефективності функціонування відділів якості та технічного контролю, випробувальних лабораторій замовника і підрядника. Крім того, працівниками ДНТЦ «Дор’якість» спільно з представниками замовників та підрядників, проводяться перевірки експлуатаційного стану автодоріг та контроль за якісним виконанням робіт на об’єктах будівництва, реконструкції та ремонту. Для цього організовуються періодичні та постійно діючі пости, а також залучаються як пересувні, так і стаціонарні лабораторії. На місцях такі функції покладено на випробувальні лабораторії та відділи якості й технічного нагляду служб автомобільних доріг в областях, АР Крим та м. Севастополь.

З метою оперативної ліквідації виявлених недоліків підрядникам на місцях надаються практичні рекомендації, а матеріали перевірок передаються до Укравтодору та регіональних служб автомобільних доріг. У випадку грубих порушень роботи призупиняються до повного їх усунення.

Для спостереження, збирання, обробки та аналізу інформації щодо якості робіт на об’єктах дорожнього господарства Укравтодором ще у 2005 році було розроблено та затверджено Положення про систему моніторингу якості виконання робіт, а у 2008 році – План заходів щодо впровадження системи контролю за якістю та відповідністю європейським вимогам дорожньо-будівельних та ремонтних робіт (Наказ №850 від 24.12.2008).

Для поліпшення роботи служб автомобільних доріг в областях, АР Крим та м. Севастополь щодо контролю якості у 2009 році на базі ДНТЦ «Дор’якість» Укравтодором організовано стажування з подальшою атестацією 243-х працівників відділів якості та технічного контролю, 58-ми  випробувальних лабораторій.  

Опираючись на результати взаємоперевірок, можна зробити висновок, що на даний час випробувальні лабораторії замовників знаходяться в незадовільному стані, а у службах автомобільних доріг в Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській і Харківській областях вони взагалі відсутні.

Однак, незважаючи на проведені заходи, контроль за якістю дорожньо-будівельних робіт є найбільш гострою проблемою. Наприклад, під час перевірок виявлено чимало порушень при виконанні будівельних та ремонтних робіт, недотримання нормативних вимог технології їх проведення. Головними причинами цього вважаються низька технологічна дисципліна, культура виробництва підрядників та не завжди достатній і ефективний контроль і вимогливість з боку замовників. Крім того, відсутність стабільного фінансування не дає можливості належно спланувати та виконати проектні й ремонтно-будівельні роботи, дотриматися міжремонтних термінів.

При впровадженні сучасних матеріалів та технологій, особливо новітніх, часто виникають ситуації, коли виконавець не знайомий із технологією або можливостями техніки, а детальної інструкції щодо її використання немає. Результатом цього є підвищення вартості робіт без покращення якості, а в деяких випадках фіксується навіть її погіршення.
Траплялися випадки застосування несертифікованих та неякісних матеріалів, що зумовлено недостатнім вхідним та вихідним контролем як на базах, так і безпосередньо на будівельних майданчиках.

За результатами перевірок, можна виділити ряд недоліків при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті, які найчастіше зустрічаються та мають загальногалузеве значення:

 1. Недостатній рівень перевірки якості при вхідному та операційному контролі. Причиною цього є неповна укомплектованість дорожніх лабораторій підрядника та замовника, низька кваліфікація персоналу, недостатня вимогливість замовника.
 2. Порушення технології проведення дорожньо-будівельних робіт:
  • незабезпечення будівельного водовідводу, що призводить до перезволоження ґрунтів земляного полотна та конструктивних шарів дорожнього одягу;
  • порушення технологічного процесу при влаштуванні поперечного чи підкюветного дренажу, а також асфальтобетонного покриття (нерівномірність підґрунтовки або її недостатність, неочищена від пилу та бруду основа, відсутність контролю температури суміші на АБЗ та на місці укладання тощо);
  • недостатнє ущільнення ґрунту земляного полотна, особливо укісної частини насипів;
 3. Недоліки проектних рішень.

Серед основних недоліків, характерних при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, можна виділити:

 1. Несвоєчасне очищення автомобільних доріг від льоду й снігу та наявність їх на узбіччі.
 2. Низька якість ямкового ремонту.
 3. Несвоєчасна ліквідація деформацій покриття.
 4. Відсутність чи незадовільний технічний стан засобів організації дорожнього руху (ОДР), зокрема невчасна заміна пошкоджених дорожніх знаків та елементів огородження, незабезпечення їх видимості, несвоєчасне поновлення дорожньої розмітки.
 5. Недостатній рівень підготовки земляного полотна та штучних споруд до зимового утримання.
 6. Відсутність поверхневого водовідводу з верхньої частини земляного полотна, нормативних похилів узбіччя.

Для уникнення в майбутньому подібних порушень Укравтодором підготовлено необхідні документи для створення Державної дорожньої інспекції (Дорінспекція), що дозволить повністю контролювати стан автомобільних доріг та смуги відведення, хід виконання робіт, законність встановлення рекламних носіїв та пунктів сервісу. Адже створити дороги європейського зразка неможливо без удосконалення лабораторної бази дорожніх підприємств, підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, розробки і впровадження нових матеріалів, технологій, розвитку системи управління станом дорожніх покриттів і мостів, поширення діагностичних досліджень доріг та штучних споруд, впровадження системи управління якістю та розвитку інформаційно-технічного забезпечення всієї дорожньої галузі.

Статья редактировалась 06.05.2012г.
Повну версію статті читайте в №3, 2010 журналу «Дорожня галузь України».

>
0(97) 290-09-55
Асфальтирование, строительство дорог в Киеве и Киевской области